Rozwód

Adwokat rodzinny Katowice, Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Rozwód Katowice, Adwokat od rozwodów Katowice, Separacja Katowice, Prawo rodzinne Kancelaria Adwokacka Katowice


Rozwód Katowice

jest instytucją prawną skutkującą ustaniem małżeństwa, uregulowaną w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 56 i następne). Uzyskanie rozwodu może nastąpić wyłącznie w drodze orzeczenia Sądu. Właściwym rzeczowo Sądem do orzekania w sprawach o rozwód w I instancji jest zawsze Sąd Okręgowy, powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. W tym miejscu wskazać należy, iż z praktyki wynika, że strony zazwyczaj mylą miejsce zamieszkania z miejscem zameldowania. Otóż wedle art. 25. kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Powołany przepis nie wskazuje zatem jako miejsca zamieszkania strony miejsca jej zameldowania, kodeks cywilny w ogóle nie posługuje się takim pojęciem. Podkreślić zatem należy, iż dla oceny który Sąd będzie właściwy dla złożenia pozwu o rozwód jest adres zamieszkania, a zatem ten pod którym dana osoba przebywa stale tj. posiada swoje centrum życiowe.

Adwokat rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Pozew o rozwód Katowice, Pomoc prawna w sprawach o rozwód Katowice !

Adwokat rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Pozew o rozwód Katowice, Pomoc prawna w sprawach o rozwód Katowice !, , , , , , , ,

Comments are closed.

This entry was posted on 17 stycznia 2015 and is filed under Prawo rodzinne – porady prawne, Rozwód. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.