Przesłanka rozwodu – uzależnienie alkoholowe

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Specjalista od rozwodów Katowice, Prawnik od rozwodów Katowice, Prawnik od spraw rozwodowych Katowice, Pozew o rozwód Katowice Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu Teza Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie […]

Read More

Choroba współmałżonka a orzeczenie rozwodu

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Specjalista od rozwodów Katowice, Prawnik od rozwodów Katowice, Prawnik od spraw rozwodowych Katowice Choroba współmałżonka a orzeczenie rozwodu Teza Orzeczeniu rozwodu nie stoi na przeszkodzie choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikłe całkowicie z jego winy, który nie wykazał minimum silnej woli, aby poddać się leczeniu, […]

Read More

Rozwód osób w podeszłym wieku – orzeczenie rozwodu

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Specjalista od rozwodów Katowice, Prawnik od rozwodów Katowice, Prawnik od spraw rozwodowych Katowice Orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku Teza Nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Żądając rozwodu, powód nie krzywdzi pozwanej, a czyni […]

Read More

Separacja

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwód Katowice, Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice Separacja Każdy z małżonków może domagać się orzeczenia separacji wówczas, gdy między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. W takiej sytuacji małżeństwo istnieje nadal, jedynie małżonkowie pozostają w separacji prawnej. Przykładowe skutki separacji: „Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jednak w pozostałych sprawach […]

Read More

Przyczyny rozkładu pożycia, rozkład trwały, rozkład zupełny.

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwód Katowice, Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice Przesłanki i przyczyny rozwody Mąż oraz żona mogą zażądać rozwodu wówczas, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu należy złożyć pozew do wydziału cywilnego sądu okręgowego np: w Katowicach. Sąd ten jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa i może przy […]

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Rozwód Katowice, Adwokat od rozwodów Katowice, Separacja Katowice Nazwisko po rozwodzie – Zmiana ! W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, […]

Read More

Rozwód z cudzoziemcem ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Rozwód Katowice, Adwokat od rozwodów Katowice, Separacja Katowice

Read More

Eksmisję współmałżonka – Kiedy orzeka sąd ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Rozwód Katowice, Adwokat od rozwodów Katowice, Separacja Katowice

Read More

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Katowice, Kancelaria Adwokacka rozwód Katowice, Rozwody Katowice, Rozwód Katowice, Adwokat od rozwodów Katowice, Separacja Katowice

Read More

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Alimenty Katowice, Adwokat Alimenty Katowice, Kancelaria Adwokacka Alimenty Katowice Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny ? Obowiązek alimentacyjny polega na obowiązkowym dostarczeniu środków utrzymania osobie, która złożyła wniosek i z różnych przyczyn nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W większości przypadków mówimy o alimentach na dziecko bądź współmałżonka, aczkolwiek świadczenia tego typu mogą być wykonywane również […]

Read More